Kabel

De flesta elkablar innehåller metaller, främst koppar och aluminium. Höljet är oftast av plast men det finns även med blymantlad in- eller utsida.

Plasthöljet kan innehålla mjukgörare, flamskyddsmedel, bly och kadmium. Kadmium finns främst i röd larmsignalkabel. Äldre kabel kan innehålla olja, ibland med tillsats av PCB.

Vid rivning av fastigheter ska särskild uppmärksamhet riktas mot matarkabeln till huset, denna kan i många fall innehålla olja och PCB.

Hantering

Kabel som inte är farligt avfall kan skickas till en godkänd kabelgranulerare eller till en metallskrot som får hantera elavfall.

Kablar som innehåller farliga ämnen är farligt avfall och ska hållas skilda från övrig kabel

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna kabel på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se för mer information.
Sidan publicerades