Kemikalier

I samband med renovering, rivning och inventering eller ombyggnation kan det i förråd och lagerutrymmen finnas kvarlämnade kemikalier av olika slag. Det kan till exempel vara färg, lim, rengöringsmedel, ogräs- och bekämpnings­medel, olja, fett, syra och lösningsmedel som lacknafta, thinner, bensin och penseltvättsrester.

Hantering

Kemikalierester är oftast farligt avfall. Kemikaliens säkerhetsdatablad och märkning kan ge vägledning om hur avfallet ska hanteras. Även leverantören kan kontaktas. Mycket förenklat kan sägas att sådana produkter som måste märkas med symbol för fara, till exempel frätande och giftigt blir farligt avfall när de kasseras.

Tomma förpackningar kan lämnas som förpackningsavfall. Om förpackningen innehållit något som var märkt mycket giftigt, giftigt, miljöfarligt eller starkt frätande är förpackningen farligt avfall oavsett resthalter i förpackningen.

Kemikalier är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna kemikalier på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.
Sidan publicerades