Kondensatorer

Kondensatorer innehållande olja kan finnas i belysningsarmaturer, neonrörsskyltar, vägbelysning, fläktar till oljebrännare, cirkulationspumpar, tvättmaskiner, torktumlare, köksfläktar och reglerutrustning för hissar m.m.

Kondensatorer med PCB-olja sitter oftast väl skyddad i de flesta elprodukter och förekom framförallt mellan 1956-73. Man bör vara extra uppmärksam på lysrörsarmaturer i äldre hus, kontorslokaler, garage och industrier.

Efter PCB-förbudet i Sverige 1972 ersattes de svenska kondensatorerna med metallpappers- och plastfolietyperna. I andra länder användes däremot kondensatorer ända in på 1980-talet. Det finns därför risk för att PCB-kondensatorer finns i importerad utrustning i svenska byggnader, till exempel i fläktar och pumpar som installerats så sent som på 1980-talet.

Särskilda kännetecken för en kondensator med PCB-olja är:

  • minst 5 cm hög
  • lödat påfyllningshål för olja och vanligen fals upptill. Observera att toppen kan vara täckt med plast, harts m.m
  • ofta rektangulär med avrundade kanter men kan också vara rund
  • tung för sin storlek jämfört med andra kondensatorer
  • ibland märkt med fabrikat på PCB-oljan t.ex. Clophen eller förkortningen CP.

Vanliga märken innehållande PCB är: Ducati, Frako, GEC, Hydrawerk, Icar, Jensen, Plessey, Philips, Procond, Ric, Slimmotor, Sprague, Suco. Det finns också märken som inte använt PCB-olja: Fabrikaten ITT/SEL, Bosch och Siemens.

Mer information om kondensatorer med PCB-olja finns på www.sanerapcb.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hantering

Att avgöra om en kondensator innehåller PCB-olja kräver expertkunskap och oftast analys. I Sverige har ett 20-tal fabrikat av små kondensatorer med PCB-olja använts. PCB-olja ska skiljas från övriga olja.

Kondensatorer innehållande olja är farligt avfall.

Kondensatorer installerade fram till mitten av 80-talet kan antas innehålla PCB.

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna kondensatorer på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.
Sidan publicerades