Kondensatorer

Kondensatorer innehållande olja kan finnas i belysningsarmaturer, neonrörsskyltar, vägbelysning, fläktar till oljebrännare, cirkulationspumpar, tvättmaskiner, torktumlare, köksfläktar och reglerutrustning för hissar med mera.

Kondensatorer med PCB-olja sitter oftast väl skyddad i de flesta elprodukter och förekom framför allt mellan 1956 och 1973. Man bör vara extra uppmärksam på lysrörsarmaturer i äldre hus, kontorslokaler, garage och industrier.

Efter PCB-förbudet i Sverige 1972 ersattes de svenska kondensatorerna med metallpappers- och plastfolietyperna. I andra länder användes däremot kondensatorer ända in på 1980-talet. Det finns därför risk för att PCB-kondensatorer finns i importerad utrustning i svenska byggnader, till exempel i fläktar och pumpar som installerats så sent som på 1980-talet.

Särskilda kännetecken för en kondensator med PCB-olja

  • Minst 5 centimeter hög.
  • Lödat påfyllningshål för olja och vanligen fals upptill. Observera att toppen kan vara täckt med plast, harts med mera.
  • Ofta rektangulär med avrundade kanter, men kan också vara rund.
  • Tung för sin storlek jämfört med andra kondensatorer.
  • Ibland märkt med fabrikat på PCB-oljan, till exempel Clophen eller förkortningen CP.

Vanliga märken innehållande PCB är Ducati, Frako, GEC, Hydrawerk, Icar, Jensen, Plessey, Philips, Procond, Ric, Slimmotor, Sprague, Suco. Det finns också märken som inte använt PCB-olja: Fabrikaten ITT/SEL, Bosch och Siemens.

Mer information om kondensatorer med PCB-olja finns på www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hantering

Att avgöra om en kondensator innehåller PCB-olja kräver expertkunskap och oftast analys. I Sverige har ett 20-tal fabrikat av små kondensatorer med PCB-olja använts. PCB-olja ska skiljas från övriga olja.

Kondensatorer innehållande olja är farligt avfall

Kondensatorer installerade fram till mitten av 80-talet kan antas innehålla PCB.

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna kondensatorer på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.
Sidan publicerades