Kvicksilver

Kvicksilver är mycket hälsofarligt och ska därför tas om hand så det inte kommer ut i miljön. Kvicksilver ger skador på nervsystem och njurar. I Västerbotten är kvicksilverhalten hög i fisk från sjöar.

Kvicksilver förekommer mest i elektriska installationer och mätinstrument, till exempel i flödesmätare, gasvakter, tid­reläer, vippor, termometrar, lysrör, termostater och oljemätare. Kvicksilvret är ofta inkapslat i glas. Lång livslängd och hög driftssäkerhet gör att det fortfarande finns många varor med kvicksilver i drift.

I Naturvårdsverkets rapport "Hitta kvicksilver i tekniska varor och produkter" finns bilder och listor med tillverkare.

Hantering

Ljuskällor, termometrar och andra produkter där kvicksilvret är inkapslat i glas måste hanteras försiktigt. I de fall det finns stor risk att glasinkapslat kvicksilver kan gå sönder i hanteringen kan produkterna, i vilka kvicksilvret finns, demonteras på plats och produkterna tas omhand separat.

Sanering av kvicksilverhaltiga rör ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Avloppsrör och vattenlås

Kvicksilver är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna avfall med kvicksilverinnehåll på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.
Sidan publicerades