Ljuskällor

Lysrör, lågenergilampor, natriumlampor, kvicksilverlampor, kompaktlysrör och neonrör innehåller alla kvicksilver. Glödlampor kan innehålla bly.

Hantering

Kvicksilverhaltiga ljuskällor ska inte blandas med glödlampor, utan sorteras i separata fraktioner. Ljuskällor ska hanteras varsamt så att de inte krossas.

Glödlampor och ljuskällor som innehåller kvicksilver är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna ljuskällor på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.
Sidan publicerades