Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Olja

Olja förekommer i villacisterner, i hisshydraulik, ventilationsregulatorer, små och stora kondensatorer, transformatorer, elektriska radiatorer, förvärmningsaggregat m.m.

Hantering

Om olja finns i elavfall ska detta lämnas vidare till en godkänd mottagare för demontering.
PCB-analyser ska göras på olja från större transformatorer och kondensatorer. Om oljans innehåll är okänd ska försiktighetsprincipen gälla, d.v.s. oljan betraktas som PCB-olja. Den ska hanteras separat från andra oljor och annat farligt avfall.

Borttagande av oljecisterner ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Alla typer av olja är farligt avfall

Farligt avfall gäller även oljehaltiga produkter och oljeindränkta trasor.

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna olja på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för mer information.
Sidan publicerades