Olja

Olja förekommer i villacisterner, i hisshydraulik, ventilationsregulatorer, små och stora kondensatorer, transformatorer, elektriska radiatorer, förvärmningsaggregat med mera.

Hantering

Om olja finns i elavfall ska detta lämnas vidare till en godkänd mottagare för demontering.

PCB-analyser ska göras på olja från större transformatorer och kondensatorer. Om oljans innehåll är okänd ska försiktighetsprincipen gälla, det vill säga oljan betraktas som PCB-olja. Den ska hanteras separat från andra oljor och annat farligt avfall.

Borttagande av oljecisterner ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Alla typer av olja är farligt avfall

Farligt avfall gäller även oljehaltiga produkter och oljeindränkta trasor.

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna olja på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.
Sidan publicerades