PCB

PCB är en förkortning för polyklorerade bifenyler, som är en grupp av 209 ämnen med god isoleringsförmåga och tålighet för höga temperaturer. Dessa egenskaper gör att de är svårnedbrytbara och långlivade. PCB är ett av våra mest kända miljögifter.

Mellan 1956 och 1973 tillsattes PCB som

  • mjukgörare i fogmassor mellan fasadelement, runt balkonger, dörrar och fönster, glaspartier och broar
  • förseglingsmassa i isolerglasrutor
  • tillsats i betong, till exempel i halkskyddande golv
  • isolermaterial i olja i transformatorer, kondensatorer, små kondensatorer, till exempel i belysningsarmaturer och kablar.

PCB har också hittats i golvfärg och i tjärtätskikt i badrum.

Läs mer under Fogmassor, Fönster eller isolerrutor med PCB, Golv, Kondensatorer med olja eller PCB-olja och Kabel. För mer information se www.sanerapcb.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hantering

Identifiering av PCB sker genom analys. Sanering av PCB-golv och PCB-fogar ska anmälas till Miljö- och hälsoskydds­nämnden i god tid (senast tre veckor innan påbörjat arbete).

PCB-avfall är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna PCB-avfallpå kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.
Sidan publicerades