Smittoämnen

I avlopps- och ventilationssystem samt på exponerade golv, väggar och tak på sjukhus, laboratorier och liknande inrättningar kan det förekomma smittoämnen, till exempel resistenta TBC-bakterier. Det är ofta nödvändigt med en "historisk inventering" för att identifiera eventuell smittorisk i anläggningar där man kan befara att det kan finnas smittoämnen. Ibland kan det inför en rivning också vara nödvändigt att sanera fågelträck.

Hantering

Särskild noggrannhet kan krävas i form av skyddsföreskrifter, personlig skyddsutrustning med mera vid hantering av smittoämnen och fågelträck.

Smittförande avfall är farligt avfall. Fågelträck är normalt inte smittförande avfall utan organiskt avfall som kan förbrännas i en avfallsförbränningsanläggning.

Sidan publicerades