Svartlim

Asbestfibrer förekommer i limmet som användes till golvmattor- och plattor kring 60-talet. Limmet eller den karakteristiska svarta massan sitter ofta hårt i golvet och blir farlig vid felaktig borttagande, till exempel slipning och dammsugning.

Vid felaktig bearbetning av asbesthaltigt svartlim lösgörs asbestfibrer. Dessa är små och lätta och kan sväva fritt i luften, ofta i flera dygn. Fibrerna förs med inandningsluften via luftvägarna in i lungorna och kan orsaka cancer.

Hantering

Provtagning krävs för att veta om limmet innehåller asbest. Det är byggherrens ansvar att kontrollera om det finns asbest i byggnaden i samband med ombyggnation eller rivning.

Som privatperson rekommenderas att man anlitar behörigt asbestsaneringsföretag. Sker asbestsanering av ett företag utan tillstånd från Arbetsmiljöverket riskerar företaget en sanktionsavgift på 50 000 kronor. Varje sanering ska anmälas till arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. Arbetsmiljöverkets lagstiftning som reglerar asbest heter AFS 2006:1.

Svartlim som innehåller asbest är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagare finns.
  • Privatpersoner kan lämna mindre mängder asbest på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se för mer information. Vid större mängd asbestavfall hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan. Mer info för privatpersoner med asbestavfall finns på Dåva DACs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Sidan publicerades