Tjärprodukter

Tjärprodukter (tjära, stenkol, bitumen) innehållande PAH (polycykliska aromatiska kolväten) kan finnas som tätskikt på husgrunder och badrumsväggar (fuktisolering), tak- och tjärpapp (impregnering och ytbehandling), i kreosot som används för impregnering av virke, äldre kylrum isolerade med bitumenimpregnerad kork med emra. Stenkolstjära förekommer även i äldre jord- och matarkabel.

Hantering

Det kan vara svårt att ta prov för analys när det gäller målade tjärprodukter, ibland är dock lagret tjockt vilket också underlättar omhändertagande.

Tjärprodukter innehållande stenkolstjära är farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagade finns.
  • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens Återvinningscentraler, se vakin.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information. Vid större mängd hänvisas till någon av avfallsentreprenörerna ovan.
Sidan publicerades