Luftkvaliteten i Umeå

Luftmätningar

Halten av luftföroreningar mäts löpande på tre olika platser i Umeå.

  • En fast mätplats på Västra Esplanaden i centrala Umeå.
  • En mätstation på taket vid förskolan Uven (öst på stan).
  • En mobil mätstation som för ett år i taget ställs upp på någon lämplig plats i Umeå.

Mätresultatet från luftmätningar gjorda 2003 och framåt

Varje kommun som kontrollerar luftkvalitet genom mätning eller modellberäkning ska ha ett kvalitetssäkringsprogram och en kontrollstrategi , 456.1 kB, öppnas i nytt fönster..

Kartillustration med markeringar för luftkvaliteten i olika delar längs genomfartsleder i staden.

Klicka på bilden för att öppna luftkartan som visar den beräknade luftkvaliteten i Umeå tätort. Kartan bygger på 2016 års värden.

Kartan visar de beräknade halterna av kvävedioxid och partiklar i Umeå tätort. Där kan du gå in och se hur luften är där du bor.

Kartan är komplement till mätningarna som görs. Halterna har beräknats med hjälp av spridningsmodeller.

Hur kartläggningen har genomförts (pdf) , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Umeå kommun använder kartan som beslutsunderlag för stadsplaneringen av Umeå, trafiklösningar, lokaliseringar av lokaler och boenden, hälsokonsekvensbeskrivningar med mera.

Mer information

Luften just nu i Sverige

På Naturvårdsverkets webbplats visas halterna i olika städer i Sverige, bland annat Umeå, de senaste 24 timmarna

Halten av kvävedioxid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Halten av partiklar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Helena Hallgren

Joakim Linder

Annika Söderlund

Sidan publicerades