Stäng

Luftkvaliteten i Umeå

Luftmätningar

Halten av luftföroreningar mäts löpande på två olika platser i Umeå.

  • En fast mätplats på Västra Esplanaden i centrala Umeå.
  • En mätstation på taket vid förskolan Uven (Öst på stan).

Mätresultatet från luftmätningar gjorda 2003 och framåt

Luftkarta

Som komplement till de löpande mätningarna gör Umeå kommun beräkningar av luftkvaliteten i Umeå tätort. Halterna har beräknats med hjälp av spridningsmodeller.

Till luftkartan

Kartillustration med markeringar för luftkvaliteten i olika delar längs genomfartsleder i staden.

Klicka på bilden för att öppna luftkartan som visar den beräknade luftkvaliteten i Umeå tätort. Kartan bygger på 2016 års värden.

Kartan visar de beräknade halterna av kvävedioxid och partiklar i Umeå tätort. I kartan kan du se hur luften beräknas vara där du bor.

Umeå kommun använder kartan som beslutsunderlag för stadsplaneringen av Umeå, trafiklösningar, lokaliseringar av lokaler och boenden, hälsokonsekvensbeskrivningar med mera.

Så här kartläggningen genomförts (pdf) , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kvalitetssäkring

Varje kommun som kontrollerar luftkvalitet genom mätning eller modellberäkning ska ha ett kvalitetssäkringsprogram och en kontrollstrategi.

Kvalitetssäkringsprogram och kontrollstrategi för luft (pdf) , 456.1 kB.

Mer information

Luften just nu i Sverige

På Naturvårdsverkets webbplats visas halterna i olika städer i Sverige, bland annat Umeå, de senaste 24 timmarna:

Halten av kvävedioxid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Halten av partiklar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Helena Hallgren

Jonas Åström

Sidan publicerades