Elda säkert

 • Använd helst ett fältkök. Men om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, till exempel grus- eller sandmark. Se till att det finns tillgång till vatten att släcka med. Se upp med vind som kan föra in gnistor i skogen och i torrt gräs. Gräv eller lägg stenar runt härden och håll elden liten.
 • Elda inte om det blåser hårt. Elda inte på torvmark eller i mossa. Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp. Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.
 • Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.
 • Eldstaden är ingen plats för sopor. Lägg inget obrännbart skräp i elden.
 • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd måste du låta vara ifred.

Var försiktig vid campingen

 • Ha aldrig öppen låga eller glödande kol i tält eller förtält! Ett tält övertänds snabbt, och av elden bildas mycket giftiga gaser. Ha alltid en kniv tillgänglig så att du snabbt kan ta dig ut.
 • Häll aldrig bränsle i fältkökets brännare innan du är helt säker på att lågan brunnit ut och brännaren har svalnat. Annars kan bränslet i flaskan flamma upp och du riskerar svåra brännskador.
 • På campingplatsen är det viktigt att hålla ordentligt avstånd mellan tält, husvagnar och campingbilar för att minska brandrisken. Om möjligt minst fyra meter.
 • Se till att grillar, kokplattor och liknande står på säkert avstånd från tältduken.
 • Kontrollera att alla slangar och kopplingar till gasolanläggningen är hela och ordentligt tillskruvade för att hindra läckage.
 • Ta reda på var det finns brandredskap och larmmöjligheter.

Släck så här

 • Låt elden brinna ut helt och hållet.
 • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar.
 • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.

En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med.

Om elden sprider sig

 • Ring räddningstjänsten via larmnumret 112.
 • Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom cirka en meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas.
 • Piska inte på elden med stora slag, då flyger gnistor omkring och elden tar fart.
 • Sopa in brinnande material mot elden, och tryck samtidigt ruskan mot marken så elden kvävs. Kasta undan ris och kvistar och riv bort mossa framför elden.

Om det tar eld i kläderna

 • Om det tar eld i dina egna kläder; släng dig snabbt ned på marken och rulla runt.
 • Om det brinner i någon annans kläder; lägg ned personen på marken. Kväv elden med exempelvis en filt eller jacka. Lägg på från huvudet och nedåt så lågorna hindras att nå ansiktet. Tänk på att nylon och liknande syntet-material kan flamma upp eller smälta och göra skadan värre.
 • Kyl genast ner glödande kläder och brännskador med kallt vatten. Ta inte av kläder som fastnat i huden. Fortsätt nedkylningen av brännskador tills smärtorna upphör, cirka tio minuter. Uppsök läkare.
Sidan publicerades