Avgifter för utstakning med mera

Vi reserverar oss för eventuella räknefel eller andra faktorer som kan påverka kostnaden.

Avgift för finutstakning

Avgifterna gäller per byggnad. Moms tillkommer.

1–100 kvadratmeter, 5 305 kronor
101–400 kvadratmeter, 6 366 kronor
>= 401 kvadratmeter, 9 019 kronor
Special: småhus + komplementbyggnad 8 488 kronor

Avgift för inmätning i efterhand

Avgifterna gäller per byggnad. Moms tillkommer.

1–100 kvadratmeter, 3 714 kronor
101–400 kvadratmeter, 4 775 kronor
>= 401 kvadratmeter, 6 366 kronor

Avgift för utstakning i egen regi

Administrativ avgift för utstakning i egen regi, oavsett antal byggnader. Moms tillkommer ej.

2 122 kronor

Byggnadsnämndens taxa

Sidan publicerades