Avgifter för utstakning mm

Vi reserverar oss för eventuella räknefel eller andra faktorer som kan påverka kostnaden.

Avgift för finutstakning

Avgifterna gäller per byggnad. Moms tillkommer.

1 - 100 m², 5 305 kr
101 - 400 m², 6 366 kr
>= 401 m², 9 019 kr
Special: småhus + komplementbyggnad 8 488 kr

Avgift för inmätning i efterhand

Avgifterna gäller per byggnad. Moms tillkommer.

1 - 100 m², 3 714 kr
101 - 400 m², 4 775 kr
>= 401 m², 6 366 kr

Avgift för utstakning i egen regi

Administrativ avgift för utstakning i egen regi, oavsett antal byggnader. Moms tillkommer ej.

2 122 kr

Byggnadsnämndens taxa

Sidan publicerades