Utförande av utsättning

Sökande/byggherren tillhandahåller profilvirke och ska vara närvara vid utstakningen. Det rekommenderas att det görs en markavtäckning där byggnaden ska stå före utstakningen påbörjas.

Illustration som visar hur fasadliv, sockelhöjd med mera ska markeras ut med hjälp av profilbrädor och snöre.

Utstakning sker utifrån den situationsplan som är beviljad med bygglovet. Ingen annan handling gäller. Inga ändringar i den beviljade situationsplanen får göras på plats. Vid utstakningen är det byggnadens yttermått, alltså färdiga fasadmått, som märks ut. 1-4 hörn markeras, enligt överenskommelse vid bokningen.

Mängden material som behövs beror på antal profiler, underlag, markhöjd och profilernas avstånd från fasadliv. Till att markera ett hörn, behövs ungefär 7–8 stolpar/pålar, cirka 45x45x1000 millimeter, samt 4 stycken profilbrädor, cirka 25x75x1500 millimeter.

Illustration som visar hur ett hörn för den nya byggnaden ska markeras ut med stolpar.
Sidan publicerades