Utförande av utsättning

Sökande/byggherren ska tillhandahålla profilvirke, se skiss nedan, och vara med vid utstakningen. Det rekommenderas att man gör en markavtäckning där byggnaden ska stå före utstakningen påbörjas.

Illustration som visar hur fasadliv, sockelhöjd med mera ska markeras ut med hjälp av profilbrädor och snöre.

Utstakning sker utifrån den situationsplan som är beviljad med bygglovet. Ingen annan handling gäller. Inga ändringar i den beviljade situationsplanen får göras på plats med utsättare från kommunen, utan måste alltid tas först med ansvarig bygglovshandläggare. Vid utstakningen är det byggnadens yttermått, alltså färdiga fasadmått, som märks ut. Inte grunden.

Minst ett hörn (det vill säga två sidor) på blivande byggnad sätts ut. Mängden material som behövs beror på underlag, markhöjd, profilernas avstånd från fasadliv och så vidare. Till att markera ett hörn, behövs ungefär 7–8 stolpar/pålar, cirkaa 45x45x1000 millimeter, samt 4 stycken profilbrädor, cirka 25x75x1500 millimeter.

Önskas markering av fler hörn så går det bra, informera om det vid bokningen.

Illustration som visar hur ett hörn för den nya byggnaden ska markeras ut med stolpar.
Sidan publicerades