Fastighetsregister

Fastighetsregistret innehåller en mängd uppgifter om landets fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Lantmäterimyndigheten kan svara på många frågor, så som

  • vem äger en viss fastighet?
  • hur stor är min fastighet?
  • berörs min fastighet av en detaljplan eller tomtindelning?
  • har jag något servitut?
  • vad innebär mitt servitut?

Lantmäterimyndigheten uppdaterar den digitala registerkartan och kan tillhandahålla en mängd olika kartprodukter. Här kan du läsa mer om övriga tjänster och produkter.

Lantmäteriarkiv

Alla handlingar från nya och äldre förrättningsåtgärder arkiveras. I dag är alla handlingar inskannade och materialet finns digitalt. Vill du ha äldre handlingar så som förrättningskartor, går det bra att beställa dessa ur vårt arkiv.

För Umeå tätort finns handlingar från långt bak i tiden. Genom att beställa kopior kan du få detaljerad aktuell och historisk information om din fastighet.

Sidan publicerades