Fastighetsregister

Fastighetsregistret innehåller en mängd uppgifter om landets fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.

Lantmäterimyndigheten kan svara på många frågor, så som

  • vem äger en viss fastighet?
  • hur stor är min fastighet?
  • berörs min fastighet av en detaljplan eller tomtindelning?
  • har jag något servitut?
  • vad innebär mitt servitut?

Lantmäterimyndigheten uppdaterar den digitala registerkartan och kan tillhandahålla en mängd olika kartprodukter.

Övriga tjänster och produkter

Lantmäteriarkiv

Alla handlingar från nya och äldre förrättningsåtgärder arkiveras. I dag är alla handlingar inskannade och materialet finns digitalt.

Beställ äldre handlingar, till exempel förrättningskartor från vårt arkiv

För Umeå tätort finns handlingar från långt bak i tiden. Genom att beställa kopior kan du få detaljerad aktuell och historisk information om din fastighet.

Sidan publicerades