Lantmäteriarkiv

Alla handlingar från nya och äldre förrättningsåtgärder arkiveras. I dag är alla handlingar inskannade och materialet finns digitalt.

För Umeå tätort finns handlingar från långt bak i tiden. Genom att beställa kopior kan du få detaljerad aktuell och historisk information om din fastighet.

Sidan publicerades