Mätuppdrag

Vi utför olika typer av mätuppdrag, främst internt inom kommunen men även myndighetsutövning samt uppdrag kopplade till de stompunkter som kommunen ansvarar över.

Husutsättning

Läs mer om utstakning och husutsättning

Gränsutvisning

Markering av fastighetsgränser med träläkt. (För en mer precis och bestående markering krävs fastighetsbestämning genom ett förrättningsärende, kontakta då Kommunala lantmäterimyndigheten).

Priser 
timtaxa

Prislista Lantmäteri

(minsta fakturerbara tid är 1,5 timmar)

Sidan publicerades