Stompunkter

Stompunkterna är grunden för all kartframställning och för all lägesdokumentation, fastighetsbildning och inmätning.

Lantmäteriavdelningen ansvarar för kommunens stomnät och tillhandahåller stompunkter, polygonpunkter, triangelpunkter och höjdfixar.

Vi arbetar i det nationella referenssystemet SWEREF 99, med lokal projektion SWEREF 99 20 15, samt i höjdsystem RH2000.

Stompunkter som webtjänst

Via vår webbaserade stomnätskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att söka punkter och få fram punktens koordinater samt punktbeskrivning. Det går även att rapportera in fel.

Tjänsten är kostnadsfri och anpassad för alla typer av skärmar så att du lätt ska kunna komma åt punkterna även ute i fält.

Skärmklipp av stormnätskartan med länk till densamma.
Sidan publicerades