Transformationstjänster

Vid projektering, byggnationer och planering används geografiska data i form av kartor, ritningar, tabeller, objekt, mätpunkter och så vidare. I detta arbete används varierande programvaror och verktyg vilket kan resultera i en mängd olika koordinatsystem och filformat. För att möjliggöra utbyte och kunna kombinera data kan materialet behövas likställas.

Har ni behov av transformering eller konvertering? Vi bemästrar de flesta koordinatsystem och format. Kontakta oss!

Koordinatsystem

Umeå kommun bytte den 31 mars 2007 till koordinatsystemet SWEREF 99 20 15 i plan och RH 2000 i höjd. Dessa är stark knutna till de nationella koordinatsystemen SWEREF 99 TM och RH 2000. Fördelar med att jobba i samma koordinatsystem är bland annat

  • förenkling vid utbyte av geografisk data, kommunalt, nationellt och globalt
  • färre och enklare transformationer mellan referenssystem
  • bättre noggrannhet vid användning av satellitbaserad teknik (GPS).

Exempel:
Koordinatsystem inklusive projektion:
SWEREF 99 TM, SWEREF 99 20 15, RT90 2,5 v 0:15, Umeå lokala, med flera.

Filformat:
.dwg , .csv, .shape, .tab, .dxf med flera.

Transformationsverktyg är Lantmäteriets FME och G-trans

Priser 
timtaxa

Prislista Lantmäteri

Beställ tjänsten

Kontakta Lantmäteriavdelningen för mer information om transformations-
tjänster

Jörgen Andersson
090-16 14 06

Stefan Andersson
090-16 14 01

Expedition
090-16 13 00

Sidan publicerades