Barn som äter frukt

Kontroll av bekämpningsmedel

Under 2021 samverkar Sveriges kommuner och Kemikalieinspektionen i en tillsynskampanj som rör försäljning av bekämpningsmedel. Under våren kommer Miljö- och hälsoskydd i Umeå kommun därför att inspektera verksamheter som säljer sådana produkter.

Inspektörer från kommuner i hela landet kommer att kontrollera verksamheter som säljer bekämpningsmedel. Det kan vara exempelvis butiker, grossister eller varuhus. Miljö- och hälsoskydd deltar i detta nationella tillsynsprojekt tillsammans med ett 100-tal andra kommuner.

Kemiska produkter som är skadliga för hälsan

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikro­organismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpnings­medel i sig själva också kan orsaka skada på hälsan eller miljön.

Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt. Produkterna ska även märkas med vissa uppgifter, såsom exempelvis bruksanvisning och information om vilka verksamma ämnen som finns i produkten.

Inspektioner

Under inspektionerna kommer inspektörerna exempelvis att kontrollera att

  • produkterna som säljs har ett godkännande
  • produkternas märkning är korrekt
  • försäljningsstället informerar om hur produkterna ska användas vid försäljning till privatpersoner.

Inspektionerna på de aktuella verksamheterna kommer att genomföras antingen oanmält eller föranmält.

Sidan publicerades