Fordon och verkstäder

Här finns mer information kopplat till fordon och verkstäder. Anmälan om miljöfarlig verksamhet ska skickas in till Miljö- och hälsoskyddsnämnden senast sex veckor innan du planerar att starta verksamheten.

Exempel på faktorer som reglerar en anmälningsplikt kan vara

  • mängd organiska lösningsmedel
  • avlopp/oljeavskiljare
  • egen transport av farligt avfall
  • cisterner
  • kemiska produkter
  • egenkontroll
  • hänsynsregler
  • buller.
Sidan publicerades