Koordinatsystem och transformationstjänster

Vid projektering, byggnationer och planering används geografiska data i form av kartor, ritningar, tabeller, objekt, mätpunkter och så vidare. I arbetet används varierande programvaror och verktyg vilket kan resultera i en mängd olika koordinatsystem och filformat. För att möjliggöra utbyte och kunna kombinera data kan materialet behövas likställas.

Sedan 2007 använder Umeå kommun koordinatsystem SWEREF 99 20 15 i plan och RH 2000 i höjd. Dessa är stark knutna till de nationella koordinatsystemen SWEREF 99 TM och RH 2000.

Har ni behov av transformering eller konvertering? Lantmäteriavdelningen kan hjälpa till med transformering eller konvertering mellan olika system och format (.dwg, .csv, .shape, .tab, .dxf mfl).

Transformationsverktyg är Lantmäteriets FME och G-trans.

Pris: timtaxa

Lägsta debiterbar tid är 1,5 timmar.

 • Kontakt

  Lantmäteri

  Expedition

  090-16 13 00 lantmateri@umea.se

  Besöksadress

  Stadshuset, Skolgatan 31 A

  Begränsad bemanning vecka 28-31
  Kontoret har öppet kl: 10.00 - 12.00, övrig tid träffas handläggare efter överenskommelse.

Sidan publicerades