Tillsyn av folkölsförsäljning och servering

Miljö- och hälsoskydd har tillsammans med polismyndigheten tillsynsansvar över försäljning och servering av folköl. Det innebär att kommunen och polisen genomför regelbundna tillsynsbesök på de anläggningar som anmält folkölsförsäljning.

Hur går ett tillsynsbesök till?

De flesta tillsynsbesök är oanmälda. Vid dessa besök kontrolleras bland annat att försäljningsreglerna nedan följs.

Efter besöket får företagaren en rapport där eventuella brister som noterats vid besöket redovisas. Om tillsynen visar på många eller allvarliga brister så gör Miljö- och hälsoskydd ett återbesök för att följa upp att bristerna åtgärdats.

Försäljningsregler för folköl

  • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
  • På varje försäljningsställe för folköl ska det finnas en tydlig och klart synbar skylt med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut sådana varor till den som inte har fyllt 18 år. Beställ dekaler kostnadsfritt från Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.
  • Den som säljer folköl är skyldig att ta reda på om köparen är 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras. Folkhälsoinstitutets råd är att alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara under 25 år. Om kunden inte kan visa upp giltig legitimation ska försäljning nekas.
  • Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
  • Folköl får inte säljas om man misstänker att den kommer att lämnas över till en person under 18 år.
  • Alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal får heller inte förvaras i sådan lokal eller tillhörande utrymmen.
  • Vid marknadsföring av folköl ska särskild måttfullhet iakttas. Marknadsföringen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.
  • Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt i försäljningslokalen så att det kan visas upp vid tillsynsbesök.
Sidan publicerades