Avgifter för tobak, e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

Kommunen får ta avgift för prövning och tillsyn av tobak och e-cigaretter (8 kap 1,2 §§ lag om tobak och liknande produkter). Kommunen ta avgift för tillsyn av folkölsförsäljning (7 kap 13 § alkohollagen) samt för försäljning av vissa receptfira läkemedel (23 § lagen om försäljning av vissa receptfria läkemedel).

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-27 §§ 132, 133, 134 att följande avgifter ska gälla i Umeå kommun vid detaljhandel med tobak och liknande produkter, folköl samt receptfria läkemedel.

‌Ansöknings- och anmälningsavgifter

Tobak: 8 200 kronor*

E-cigaretter: 1 025 kronor

Folköl: 1 025 kronor

Receptfria läkemede: Anmälan görs till Läkemedelsverket

*Vid ansökan om tillstånd att sälja tobak ska fakturan för handläggningsavgiften betalas innan handläggningen i ärendet kan påbörjas.

Årliga tillsynsavgifter

Tobak: 3 588 kronor

E-cigaretter: 1 025 kronor

Folköl: 1 025 kronor

Receptfria läkemedel: 1 025 kronor

Årlig tillsynsavgift uttas från och med första året som verksamheten bedrivs (undantaget avgiften för tobak).

Övriga avgifter

Timavgift tobak, e-cigaretter, folköl. receptfria läkemedel (vid extra tillsyn och befogade klagomål): 1 025 kronor

Anmälan om ändring av tobakstillstånd: 3 075 kronor

Denna taxa gäller från och med 1 januari 2021.

Taxan ersätter tidigare taxa som beslutades av Kommunfullmäktige § 199/2012 och trädde i kraft 1 januari 2013.

Sidan publicerades