Trängsel och smittskydd på serveringar

Alkoholförbud på serveringsställen efter klockan 20.00

Socialdepartementet föreslår att förordningen om tillfälligt förbud mot servering av alkohol ändras så att servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat ska vara
förbjuden mellan klockan 20.00 och 11.00.
Det skärpta förbudet föreslås träda i kraft den 24 december och gälla till den 15 januari 2021. Samma dag sänks gränsen för hur stort ett besökande sällskap får vara på restauranger till fyra personer. Därefter ska
förbud mot att servera alkohol efter kl. 22.00 åter gälla till utgången av februari 2021.

Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (2020:526)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster slår fast att den som driver ett serveringsställe, som till exempel restaurang, bar eller kafé, ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset som orsakar covid-19. Lagen började gälla 1 juli 2020 och slutar gälla 31 maj 2021.

Föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Föreskrifterna kompletterar bestämmelserna i den nya lagen (2020:526) och börjar gälla 7 juli 2020 och gäller tillsvidare.

En viktig åtgärd är att undvika trängsel. Enligt Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter bör besökare kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap på ett serveringsställe. Inom ett sällskap är det var och ens ansvar att hålla det avstånd som behövs.

Av föreskrifterna framgår också att det är verksamheternas ansvar att så långt som möjligt hjälpa gästerna och personalen att göra rätt, genom information och åtgärder. Till exempel får mat och dryck endast serveras till besökare som sitter ned vid ett bord eller vid en bardisk, det ska finnas möjlighet till handtvätt eller till att använda handsprit, minska trängseln i köer genom markeringar i golvet med mera. Besökare får dock hämta mat och dryck vid en disk, en buffé eller liknande, om det kan ske utan trängsel. 

Miljö- och hälsoskydd har tagit fram en checklista och information om den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder som serveringsställen kan använda i sitt arbete för att minska trängsel som finns i högerspalten.

Tillsyn på matställen

Inspektörer från Miljö- och hälsoskydd kommer att göra tillsyn hos flera matställen i Umeå vid olika tidpunkter. Vid besöken pratar Miljö- och hälsoskydd med ägare och personal för att ta reda på hur de arbetar för att minska trängsel och vilka åtgärder de i övrigt vidtagit för att minska smittspridning. Om det förekommer brister ska dessa åtgärdas så snabbt som möjligt och ett uppföljande besök kommer att göras. Alla brister rapporteras även vidare till smittskyddet, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten.

Om du ser trängsel på ett matställe eller en uteservering

Här nedan kan du skicka in dina iakttagelser till Miljö-och hälsoskydds inspektörer.


Lämna din e-postadress om du vill följa ditt ärende.

Beskriv ditt klagomål så detaljerat som möjligt. Ange vilket ställe det gäller, vilken tid på dygnet det var trångt och var någonstans i lokalen trängsel uppstod, till exempel på uteserveringen eller i toalettkön. Iakttagelsen ska ha gjorts på plats och inte på distans.
Sidan publicerades