Flygfoto över Tavelsjö

Tavelsjö

Tavelsjö är en tätort i Umeå kommun och ligger mitt i mellan Umeå och Vindeln. Vid norra änden av Tavelsjön i högt läge ligger denna tomt i ett litet bostadsområde som utgörs av en skogsbevuxen norrsluttning.

I Tavelsjö finns det bland annat dagligvaruaffär, bensinstation, värdshus, kyrka samt två badstränder varav den ena ligger vid Sundlingska gården som har fika, matförsäljning samt minigolf. Det finns en distriktssköteskemottagning, ett pensionärsboende samt förskola och skola för årskurserna 1-6 (2017).

Under vinterhalvåret finns en välbesökt isbana för långfärdsskridsko, där Tavelsjörännet anordnades första gången 2017. Planer finns även på en alpin skidanläggning på Vallberget, men det är ännu oklart om och när det kan bli av.

I detta område äger Umeå kommun en tomt. Om tomten inte visas i listan nedan så betyder det att den är reserverad och att man håller på att söka bygglov.

 Tomtinformation

 • Tomten fördelas genom "först till kvarn"-principen.
 • Tomtpris: 225 000 kronor.
 • Tomtyta: 1.279 kvadratmeter.
 • Inga anslutningsavgifter ingår i tomtpriset.
 • Tomten har ej tillgång till kommunalt vatten eller avlopp.
  Avlopp samt vattenbrunn anläggs genom egen anläggning. Kontakta Miljö- och häsoskydd för uppgifter om hur man gör en ansökan.
  Eller Vakin för uppgifter om anslutningar kan vara möjligt.
 • El finns i närheten av fastigheten. Kontakta Umeå Energi för uppgifter om möjlig anslutning.
 • För bredband kontakta den lokala bredbandsföreningen för uppgifter.
 • Tomten har andel i gemensamhetsanläggning för väg, Tavelsjö GA:13. Delägande fastigheter är intilliggande grannar. Ingen årsavgift är redovisad.
 • Tomten säljs med byggnadsplikt, dvs. att man inom två år måste bebygga tomten med ett bostadshus.

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal mm. Läs mer på sidan "Reservation av småhustomter".

Vad säger detaljplanen?

En detaljplan reglerar bland annat bebyggelse, gator, parker och frilufts-områden och detaljplaner ligger till grund för beslut om till exempel bygglov.

Detta område omfattas dock ej av detaljplan. För att få reda på vad som kan byggas på denna tomt kontakta Bygglovsavdelningen, kontaktuppgifter finns i menyn till höger.

Vägen sköts gemensamt av fastighetsägarna i området genom en gemensamhetsanläggning.

Markförhållanden

Ingen översiktlig geotekniska undersökning finns över området.

För den enskilda fastigheten kan det därför komma att krävas en geoteknisk undersökning i samband med bygganmälan, den undersökningen bekostas då av köparen. Säljaren, Umeå kommun, lämnar inga bidrag till eventuella extraordinära grundläggningskostnader.

Observera att bygga under vintern kan innebära olägenheter och merkostnader. Kontakta Bygglovsavdelningen som kan ge information inför planerade vinterbyggen.

Reservera en tomt

I e-tjänsten kan du lämna in en reservationsansökan på en kommunal småhustomt.

Observera att denna gäller endast för Tavelsjö.

Sidan publicerades