Ersboda, nordvästra

Typ av verksamhet

Småindustri, exempelvis mindre tillverkningsindustrier, transportföretag, förrådsverksamhet, bygg- och installationsföretag och verkstäder.

Tidsplan

Ett fåtal lediga fastigheter finns inom området. Markanvisning sker löpande.

Pris

Markpriset är 300kr/kvm.

Områdesbeskrivning

Området nordvästra Ersboda ligger cirka fem kilometer norr om Umeå centrum i norra delen av Ersboda handels- och bostadsområde. Detta område har karaktären av ett traditionellt industriområde.

Sidan publicerades