Flygfoto över Överboda

Överboda industriområde

Typ av verksamhet

Småindustri, exempalvis mindre tillverkning, hantverk och lager.

Tidsplan

Utbyggnaden kommer att påbörjas vintern 2021.

Pris

Markpriset är 150kr/kvm

Områdesbeskrivning

Överboda ligger ca 20km nordväst om centrala Umeå. I detaljplanen för Överboda by finns ett industriområde i byns östra del. Kommunen planerar nu att bygga ut den infrastruktur som krävs för att sedan kunna stycka av och sälja tomter för industriändamål.

Sidan publicerades