Ljussättning med älven i bakgrund, det är kväll och mörkt i övrigt.

Höstljus lyser upp den mörka Umeåhimlen när det behövs som mest.

Höstljus lyser upp Umeå

Vill du som är arkitekt, konstnär, ljussättare, landskapsarkitekt eller driver ett ljusföretag vara med och skapa Umeå Höstljus 2022?

Under oktober och november månad är mörkret som mest påtagligt. Genom Höstljus lyser Visit Umeå i samarbete med Umeå kommun upp stadskärnan med ljusinstallationer i Umeå centrum.

Höstljus-festivalen startade 2005 och anordnades därefter varje år fram till 2013. När det uppskattade evenemanget återupptogs 2020 var förhoppningen att ljuset återigen skulle ge stämningshöjande och trygghetsskapande effekt på stadskärnan och ytterligare skapa en besöksanledning till centrum.

Medarrangörer för Höstljus är också Upab och Umeå Energi, som båda skapar varsin installation under Höstljus 2022.

Mer information

Höstljus 2022 består av flera olika ljusupplevelser med installationer och konstverk i olika stil och karaktär. Ljusfestivalen består inte minst av trygghetsskapande belysningar, ljussatta parkstadsmiljöer, projektioner på husväggar, men också av interaktiva ljusinstallationer och samtidskritiska samtidsspeglande ljuskonstverk.

Broarna över Umeälven lyser upp i mörkret

Broarna över Umeälven lyser upp i mörkret med himlen som fond.

Sidan publicerades