Djupbäcksängarna, Östermalm

Djupbäcksängarna utgörs av ett långsträckt parkstråk som går parallellt med och gränsar av Östermalm mot Blå vägen och järnvägsspåret. Parken delas upp av gång- och cykelbanor som går in i viadukter under barriären och binder samman stadsdelen med Fridhem.

Djupbäcken går i kulvert från Hagaparken och längs Östermalmsgatan och kommer upp i dagen i sista delen mot Katolska kyrkan. Sedan försvinner den ner under marken precis innan Svingen och dyker upp igen i Djupbäcks­terrasserna efter Östra Station. Djupbäcksängarna utgör därför en länk i ett sammanhängande blå- och grönstråk från Stadsliden (Umeås stadsskog), och älvslandskapet. Den är en spridningskorridor för djur och växter.

Djupbäcksängarna är kuperade med trädbevuxna bullervallar som anlades under 80-talet. Parken är ett populärt promenadstråk för hundägare. Det finns även platser för vistelse och möjlighet till vinterlek på kullarna. Djupbäcksängarna har potential att nyttjas ännu mer än i dag.

Under 2019 genomfördes en medborgardialog om parkerna Rosendalsparen och Djupbäcksängarna på Östermalm.

Rapporten om medborgardialogen, juni - augusti 2019 , 5.4 MB, öppnas i nytt fönster.

röda markeringar visar var parkerna är på en karta

Kartan visar arbetsområdet för parkerna

Sidan publicerades