hus, bäck, bro, planteringar

Djupbäcksterassen

Öbacka strand, parkremsa längs Djupbäcken

I samband med exploateringen av Öbacka strand och byggandet av den nya järnvägsstationen Umeå Östra anlade Umeå kommun en ny park längs Djupbäcken.

Terrasserad parkanläggning

Granitmurar längs med bäcken och i slänten upp mot Hoppets gränd har gett parken dess form. Terrasserna har planteras med mindre träd, buskar och perenner. Parken innehåller en hel del spännande växter som katsura, körsbärs­benved, dvärgmandel, flikbaldig gråal, bergkörsbär, asklönn och ginnalalönn. Perennplanteringen domineras av mark­täckare som näva och sockblomma, men här finns också mer storvuxna perenner som silverax. Mer än 4 000 stycken lökar har planterats i parken för att ge ett vackert vårflor.

Utsikt över älv och park

En av terrasserna har utformas som en sittyta där bänkar längs muren erbjuder utsikt över parken och älven. Trappor leder från terrassen upp till Hoppets gränd och torget vid Umeå Östra. En gång och cykelväg väster om Djupbäcken med flackare lutning att finns för den som inte har möjlighet att gå i trappor.

Sidan publicerades