blomplantering, fontän, hus

Döbelns plan

Döbelns plan tillkom i mitten av 1940-talet. Det är en brukspark och ligger Väst på stan och begränsas av Repslagargatan, Prästgatan i väster samt av Smedsgatan i öster. Trots likheten i namnet med Döbelns park ligger de båda grönområdena inte i närheten av varandra.

Historik

Döbelns plan anlades i mitten på 1940-talet då grönskan blev ett viktigt inslag i stadsmiljön och trädgårdsstaden blev idealet. De första flerfamiljshusen i Umeå byggdes år 1943.

Den nästan rektangulära parkytan ramades in av äldre björkar i rader vilka byttes ut till körsbärsträd, fylldblommigt fågelbär (Prunus avium "Plena") 2011. En gräsyta med en centralt placerad fontän, parkbänkar och buskage utgjorde och gör än i dag en samlingspunkt i mitten av parken.

Döbelns plan byggdes om i slutet av 1990-talet för att hitta en lösning för gång- och cykeltrafiken som korsar, och därmed delar, parken. Även fontänen fick en ansiktslyftning vid ombyggnaden. Parken har blivit en oas Väst på stan.

Försommarblomning, fylldblommigt Fågelbär, Prunus avium "Plena".

Sidan publicerades