blomplantering, fontän, hus

Döbelns plan

Döbelns plan tillkom under mitten av 1940-talet. Det är en brukspark och är belägen Väst på stan och begränsas av Repslagargatan, Prästgatan i väster samt i öster Smedsgatan. Trots likheten i namnet med Döbelns park ligger de båda grönområdena inte i närheten av varandra.

Historik

Döbelns plan anlades i mitten på 1940-talet då grönskan blev ett viktigt inslag i stadsmiljön och trädgårdsstaden blev idealet. De första flerfamiljshusen i Umeå byggdes år 1943.

Den nästan rektangulära parkytan ramades in av äldre björkar i rader vilka byttes ut till körsbärsträd, fylldblommigt fågelbär (Prunus avium 'Plena') 2011. En gräsyta med en centralt placerad fontän, parkbänkar och buskage utgjorde och gör än i dag en samlingspunkt i mitten av parken.

Döbelns plan byggdes om i slutet av 1990-talet för att hitta en lösning för gång-och cyckeltrafiken som genomkorsar och därmed delar parken. Även fontänen fick en ansiktslyftning vid ombyggnaden. Parken har blivit en oas väst på stan.

Försommarblomning, fylldblommigt Fågelbär, Prunus avium 'plena' .

Sidan publicerades