Västra Hagaparken

Västra Hagaparken är en del av den långsträckta grönremsa som sträcker sig från Hagaskolan, förbi och längs med Hissjövägen mot simhallen och forsatt ner mot E12:an.

Ytor för både för aktivitet och rekreation

Genom hela grönremsan och Hagaparken rinner Djupbäcken. Längs bäcken kan man ströva eller sätta sig ner vid utplacerade bänkar. Trädplanterade kullar i parken fungerar sommartid som sittplatser för soltörstande Umeåbor. Parken innehåller också en stor plan gräsyta närmast Östra Kyrkogatan där man kan ägna sig åt spel och lek.

Lekplats

I parken finns en delvis tillgänglighetsanpassad lekplats med bland annat gungor, rutschkana och sandlek.

Träningsutrustning, utegym för seniorer

Intill lekplatsen finns numera också träningsutrustning anpassade för äldre i parken. Ett förslag som lämnades in till kommunen gjorde att man monterade upp träningsutrustningen i parken.

Silverpilsallén

Den gamla Silverpilsallén som stod intill lekplatsen i förlängningen av Gustav Garvares gata hade allvarliga rötskador och fick därför tas ner. Men allén ersattes under sommaren 2011 av nya unga silverpilar med en underplantering av perenner och lökväxter.

Sidan publicerades