Mossträdgården

Installation av mossträdgården utgjorde en del av blomsterfestivalen Bloom 2014. Under ledning av den japanske mossträdgårdsmästaren Taka Yuhi, byggde parkarbetare från Umeå kommun tillsammans med 10 japanska trädgårds­designers upp ett miniatyrlandskap av mossa vid Umeälven strand. Det resulterade i en japansk mossträdgård med svenska influenser. I mossträdgårdens möte med den frodiga strandskogen på Bölesholmarna skapades en plats för lugn och stillhet, en plats att fascineras av naturens mångfald.

Utveckling av mossträdgården

Kommunen har under 2016 genomfört flera åtgärder för att utveckla parken. Några exempel är ett staket av bambu som ramar in mossträdgården, ny mossa har tillkommit och en bänk har monterats.

Sidan publicerades