Genomfartsförbud

För att kunna prioritera de som går och cyklar i centrum och ge utrymme för mer stadsliv och fler uteserveringar behöver trafiken minskas på Rådhusesplanaden. Tekniska nämnden har därför beslutat att införa förbud mot genom­farts­trafik på sträckan Nygatan – Västra Norrlandsgatan och att gatuparkeringarna tas bort. Genomförandet sker i samband med ombyggnaden som startar våren 2018.

Genomfartsförbud på sträckan Nygatan–Västra Norrlandsgatan

Genomfartsförbudet gäller på sträckan Nygatan–Västra Norrlandsgatan. Varuleveranser till butiker och verksamheter utmed sträckan kommer även fortsättningsvis kunna ske via Rådhusesplanaden. Genom att minimera motor­fordons­trafiken skapas en lugnare plats med lägre ljudnivå och ett trivsammare stadsrum.

I februari 2018 godkände tekniska nämnden den trafikutredningen som genomförts. Den stöder visionen att Rådhus­esplanaden på lång sikt kan bli bilfri i nord-sydlig riktning.

Sidan publicerades