tjej, skateboard, ramp, hus

Skateparken Sparken – mötesplats för unga

Skateparken Sparken, intill Hamnmagasinet vid kajen i centrum, är en attraktion i Staden mellan broarna. Parken är en arena för skateboard, inlines, kickbike och BMX. Sparken är också en mötesplats, inte bara för sportutövare, utan för alla Umeås unga invånare. Projektet startade våren 2008 efter en dialog mellan Umeå kommun och aktiva föreningar för unga i Umeå.

Anmäl brister

Säkerhet för åkare är viktig. Anmäl fel eller brister i parken så snart som möjligt:

Anmäl fel via webbformulär eller via app

Sammanställning av synpunkter

Vi har gjort en sammanställning av de inskickade synpunkterna under perioden 20/12 -20 och 31/1 -21. De kommer att ingå som en del av underlaget till beslutet om nya regler.

Sammanställning av enkätsvar rörande nya regler för Sparken

Kontakt

Jonas Lyxzen (skateboard)
ordförande
Umeå Skate och BMX förening
073-334 30 22
jonas.lyxzen@gmail.com

Magnus Dahlberg (bmx)
vice ordförande
Umeå Skate och BMX förening
073-022 18 65

Michael Holmström
stadsträdgårdsmästare
Umeå kommun
090-16 27 14
michael.holmstrom@umea.se

Mer information

Sidan publicerades