Tyck till om förslag på nya regler!

Brukar du vara i Sparken? Vi bjuder in dig som brukar vistas i Sparken att lämna dina synpunkter om förslaget på nya regler. Läs igenom förslaget nedan och tyck sedan till via webbformuläret. Dina synpunkter kommer att ingå som en del i underlaget till det fortsatta arbetet med reglerna.

Sparken är en skatepark och en plats för spontanidrott

Sparken är både en skatepark, det vill säga en betonganläggning för actionsporten Skateboard där även andra trickbaserade actionsporter som BMX och inlines utövas. Sparken är också en offentlig plats för spontanidrott på hjul och en mötesplats för unga. På senare år har kickbike/scooter-åkning blivit mycket populärt bland de yngre barnen och så även i Sparken. För att Sparken ska kunna fungera som både skatepark och offentlig plats för ungas spontanidrott behöver regler och skyltar ses över.

Målen med reglerna är att:

 • Minska risken för farliga kollisioner mellan äldre och yngre sportutövare, framförallt mellan yngre kickbike-åkare och äldre skateboardåkare.
 • Skateboardåkarna ska känna att de kan utöva sin sport på ett säkert sätt under kvällstid.
 • Yngre kickbike-åkare ska få möjlighet att utnyttja Sparken under dagtid för att utveckla sin sport men utan att förstöra den eller använda den som lekplats.
 • Äldre kickbike-åkare som sannolikt har utvecklat sin medvetenhet för omgivningen, riskbedömning och kan ta till sig reglerna i parken ska inte diskrimineras från kvällstiderna.
 • Reglerna ska vara tydliga för alla och placerade så att de syns innan man går in i Sparken.

Förslag på nya regler i Sparken

Vilka får vistas i Sparken?

 • Du som utövar actionsport som lämpar sig för en skatepark: Skateboard, BMX, inlines och scooter/kickbike. (Kommentar: För att Sparken ska kunna fungera som skatepark så måste dessa actionsporter få företräde här.)
 • Åkare som är 12 år eller äldre får åka samtliga tider. (Kommentar: De äldre åkarna måste kunna vara med och lära de yngre.)
 • Skateboardåkare i alla åldrar får åka samtliga tider. (Kommentar: Skateboard är väldigt svårt att lära sig jämfört med framförallt kickbike. De unga skateboardåkarna kommer således inte upp i hastighet och kan inte åka på de ställen där de äldre åkarna åker fort. Därmed undviks de farliga kollisionerna av sig själv.)
 • Övriga åkare yngre än 12 år är välkomna att åka samtliga skoldagar fram till klockan 18.00 samt skollediga lov- och helgdagar fram till klockan 16.00. (Kommentar: För att de äldre sportutövarna ska känna sig trygga att utöva sin sport under kvällstid så måste Sparken vara fri från mindre barn som inte kan hantera situationen.)

För din säkerhet

 • All åkning sker på egen risk. Åk inte på platser du inte känner dig trygg på. Använd skyddsutrustning. (kommentar: Karta som visar hur farliga de olika delarna i parken är tillkommer på skylten.)
 • Publik och vilande åkare ska uppehålla sig utanför åkytan på anvisade sittplatser.
 • Försök att bereda väg för nästa åkare när du utfört ditt trick.
 • Ta hand om parken: Rensa skorna från grus och skrapa inte metall tvärs över kanter och räcken. (Kommentar: Till exempel när kickbikes som dras tvärs över stål- och betongkanter skapar skador och ojämnheter som kan ge tvärstopp för de som glider längs med kanten. Grus skadar betongen och ger tvärstopp för de mindre skateboardhjulen.)
 • Alla typer av pegs ska vara av plast, styren ska ha plast-skydd (pluggar / bar ends) för att inte skada betongen.

Fler åtgärder

 • Skyltning innan och vid entréer till åkytan.
 • Skyltar med tydliga symboler, en karta över farliga områden i parken samt information på engelska.
 • Förbättrad belysning.
 • Slipning och vaxning av betongen.
 • Ej fastställd: Förslag till Umeå Fritid att anställa sommarvärdar som ansvarar för reglernas efterlevnad under sommaren.
 • Ej fastställd: Förslag på centralt belägen kickbikeanläggning så som en pumptrack.

Tyck till om förslag på nya regler och åtgärder!

Läs igenom förslaget på nya regler innan du svarar på frågorna. Dina synpunkter kommer att ingå som en del i underlaget till det fortsatta arbetet med reglerna. Ditt svar vill vi ha senast 31 januari 2021.

Information och regler som gäller i dag
Reglerna finns också att läsa på den stora skylten på brofästet vid Sparken.

Tack för att du tar dig tid att fylla i enkäten.

Kontakt

Axel Thorén
axel.thoren@umea.se

Sidan publicerades