bänk, lekstuga, gungor

Taflinsvägen Holmsund

Lekplatsen längs Taflinsvägen innehåller både öppna spontanaktivitetsytor och en liten lekplats.

Lekplatsen är renoverad och förnyad

Umeå kommun har under 2013 renoverat och förnyat lekplatsen. Ny utrustning som även passar yngre barn har installerats. En del av ytorna har såtts in med gräs och utrustningen har samlas i det övre hörnet. En björkrad är planterad mot vägen för att förstärka parkens rumslighet och ge en naturlig avgränsning mot vägen.

Sidan publicerades