Fotograf: Malin Grönborg

Vasaplansbjörken

Svenskt namn: Vårtbjörk
Latinskt namn: Betula pendula
Ålder:
Cirka 40–45 år
Höjd: 19 meter
Diameter: 39 centimeter

I Sverige finns två trädarter av björk: vårtbjörk och glasbjörk. Tillsammans är de vårt vanligaste lövträd. Vasaplans­björken är en vårtbjörk, vilket kan ses på de triangelformade löven, de mer hängande grenarna och den mer uppspruckna barken på stammens nedre del. Den står nu kvar som ensam björk på Vasaplan efter det att platsen rustades upp och invigdes i september 2018.

Vasaplan började användas som busstorg 1986 och Vasaplansbjörken är kvar från björkallén som anlades då. Trädet är med sina 40–45 år rätt ungt med tanke på att björkar kan bli upp mot 200 år gamla. Det är viktigt att träd sparas vid stadsbyggnadsprojekt för att möjliggöra att de blir stora och gamla. Stora träd utför de största ekosystemtjänsterna. Ett exempel är att de renar luften från skadliga partiklar genom att binda dem på deras blad.

Sidan publicerades