Hästkastanjen i Vänortsparken

Svenskt namn: Hästkastanj
Latinskt namn: Aesculus hippocastanum
Ålder: 36 år
Höjd: 11,8 meter

I juni varje år vecklar hästkastanjen ut sina stora femfingrade blad och kort därefter slår trädets pyramidformade blomställningar ut i vitt, med en mitt som är gul och rosa. Blommorna ger efter pollineringen upphov till de bruna frukter som lockar så många barn till lek.

Innan 1985, då parken fick namnet Vänortsparken, kallades platsen för Skolparken. På den tiden fanns flera skolor i närliggande kvarter; Elementarläroverket för flickor, folkskolan och Mimerskolan. Parken var en naturlig plats för barn och unga att samlas på. Parken användes som fotbollsplan fram till 1925 då Gammliavallen kom till och utöver det fanns det flera gungor och en grund plaskdamm. Hösten 2021 utsåg Rädda barnen just denna hästkastanj till ”barnens träd”. Trädet är en symbol för barns rättigheter.

Foto: Gungande barn i Skolparken, 1927, Kungliga biblioteket.

"Park" Västerbottens museum, hämtat 2 maj 2022.

Sidan publicerades