Tysklönnen i Vänortsparken

Svenskt namn: Tysklönn eller Sykomorlönn
Latinskt namn: Acer pseudoplatanus
Höjd: 15,6 meter
Ålder: Troligtvis planterad 1940

Runt Vänortsparken står det en rad med lönnar som ramar in parken med dess grönska. Träden i raden är alla skogslönnar utom ett, som är en tysklönn. Den tysklönn som planterades tros ha misstagits för en skogslönn, då de vid första ögonkastet inte skiljer sig åt. Om man studerar de två olika arterna mer noggrant kan man tydligt se skillnaderna. Egenskaper att leta efter för att skilja dem åt är:

Tysklönn

  • Blomning efter bladen utvecklats
  • Fem-flikade blad med matt grön färg
  • Bred kronform
  • Gröngula vinterknoppar

Skogslönn

  • Tidig vårblomning
  • Handflikade blad med glansig yta
  • Rundad kronform
  • Rödbruna vinterknoppar

Vykort från Umeå 1970-tal med isbjörn och en av Vänortsparkens skogslönnar i förgrunden.

Sidan publicerades