Lagerpopplarna i Döbelns park

Svenskt namn: Lagerpoppel
Latinskt namn: Populus laurifolia
Ålder: 1800-talets slut, tidigast 1865 eller 1890-tal.
Höjd: 25 meter

Umeås första lagerpopplar

Lagerpoppel, Populus laurifolia har sin naturliga utbredning i Sibirien. Arten introducerades i (nord-)europeisk odling omkring år 1830. De första lagerpopplarna i Umeå kom troligtvis hit sjövägen från Stockholm och Lantbruksakademiens experimentalfält, där omfattande odlingsförsök av träd och prydnadsbuskar pågick mellan åren 1836-1900. Just lager­poppeln salufördes mellan åren 1864 och 1900.

I stadsarkivet i Umeå finns en rekvisition för 97 parkträd varav 25 lagerpopplarlevererade med ångfartyget Thule till Umeå trädgårdsförening onsdagen den 18 oktober 1865 bevarad. Detta är den äldsta bevarande dokumentationen om lagerpoppelns införande till Umeå.

Samma år överlämnar landshövdingen en del av länsresidensets tomt till staden. Markbiten avsattes som offentlig park och det är troligt att mycket av växtmaterialet som kom med Thule planterades i Döbelns park. År 1883 planteras den närliggande Östra esplanaden med 200 lagerpopplar. Denna esplanad kom 5 år senare att spela en viktig roll i stadens historia då träden hindrade stadsbranden att sprida sig till de östliga stadsdelarna. Stadsbranden ruinerade också mycket av Döbelns park, men träd och buskar kring Döbelns monument kan ha överlevt. Det är troligt att de lager­popplar som i dag finns sydväst om von Döbelns monument härstammar från leveransen år 1865.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Foto från Döbelns park, hämtat från fotoalbum innehållande bilder från Norrlands dragonregemente K8 under åren 1910-1911. Troligen är det lagerpopplar som skymtar i bakgrunden.

Sidan publicerades