Makedoniska tallen vid länsresidenset

Svenskt namn: Makedonisk tall
Latinskt namn: Pinus peuce
Ålder: Planterad 1930–1940-tal
Stamomkrets: 2,3 meter

I Länsresidensets sydvända parkdel står i dag ett vackert exemplar av Pinus peuce – makedonisk tall. Det är Umeås största makedoniska tall. Arten är en av två fembarriga tallar som du hittar i Umeå. Den makedoniska tallen skiljer sig från den sibiriska cembratallen genom att den förra har ett betydligt gracilare barrverk. Barren som sitter tillsammans i knippen faller ner och fram mot skottspetsarna. Den makedoniska tallen har cirka 20 centimeter avlånga kottar som är gröna innan de mognar. Den sibiriska cembratallen har äggrunda, starkt blålila kottar.

Länsresidenset har brunnit ner två gånger, först vid kriget år 1720 och därefter vid branden år 1888. Efter kriget tog det ett århundrade innan residenset återbyggdes på samma plats. Då, år 1820, skapades en park i barockkaraktär som angränsade byggnaden. Området innefattade till en början även det som i dag är Döbelns park men år 1865 bestämde riksdagen att den västra delen skulle överlåtas till Umeå stad som en offentlig promenadplats. När branden år 1888 drabbade området omformades sedan parken i engelsk stil med slingriga gångar och träd i grupper.

Sidan publicerades