Almen vid Droskan

Svenskt namn: Skogsalm
Latinskt namn: Ulmus glabra
Höjd: 23,3 meter

Alla Sveriges almar är i dag rödlistade eftersom de hotas av trädsjukdomen almsjukan. Almsjukan är en vissnings­sjukdom som orsakas av svampen Ophistoma novo-ulmi. Om ett träd blir smittat försöker det själv att stoppa svampens spridning i grenarna genom att blockera kärlen till det angripna området. Detta gör att trädet vissnar då vatten och näring inte kan transporteras vidare. En alm kan smittas och vissna inom loppet av två veckor.

Det första fallet av almsjuka i Sverige upptäcktes under 1950-talet men sjukdomen bröt ut omfattande år 1979. Smittning mellan träd kan ske via rotkontakt eller med hjälp av almsplitsporren. Skalbaggarna lägger ägg i smittade almar där sporer från svampen fastnar på de kläckta larverna. När vuxna almsplintsporrar sedan äter på friska träd lossnar sporerna och smittar trädet.

Sedan 1979 har majoriteten av almbeståndet i södra Sverige blivit drabbat. Runt 40 000 almar har dött i bara Malmö. Som tur är har smittan inte tagit sig till Umeå. För att begränsa spridningen huggs smittade träd ner så tidigt som möjligt. Det pågår även arbete för att uppföröka resistenta och i vissa fall vaccinera friska träd. Almarna är viktiga värdar för 254 arter och det är därför väldigt viktigt att försöka bevara trädarten så gott det går.

Sidan publicerades