Rysstallen

Svenskt namn: Tall
Latinskt namn: Pinus sylvestris
Ålder: 298 år (grott 1724)
Höjd: 13 meter
Stamdiameter: 104 centimeter i brösthöjd

Detta träd står på privat tomt. Var vänlig gå inte in på tomten utan besök i stället den intilliggande Backens krigskyrkogård för att titta på Rysstallen därifrån.

Tall är Sveriges näst vanligaste trädslag (39 procent) efter gran. De kan bli över 40 meter höga och bli upp till tusen år gamla. I Västerbotten är tallen det trädslag som har störst potential att bli riktigt gammal. I en tidigare åldersbestämning så beräknades Rysstallens frö ha grott 1724. Sannolikt är den en av de äldsta tallarna inom Umeå tätort. Den är också en av de grövsta tallarna i Umeå med en diameter på 104 centimeter. Trädet växer precis intill Backens krigskyrkogård som tillkom under finska kriget år 1808–1809.

Tallens förmåga till att leva länge beror på att den i regel växer med en kraftig pålrot som förankrar den djupt i marken och skyddar mot hård vind, samt att dess kärnved är väl impregnerad med kådämnen som skyddar den mot insekter och svampar. Den grova skorpiga bark som äldre tallar får ger också ett bra skydd mot skogsbränder.

Sidan publicerades