Ridvägstallen

Svenskt namn: Tall
Latinskt namn: Pinus sylvestris
Ålder: Minst 100-150 år
Höjd: 14,7 meter

Ridvägstallen står i en talldunge som tidigare ingått i K4 Norrlands dragonregementes exercisområde. Regementet flyttade till platsen 1901. Talldungen finns även med på kartor från 1800-talets början. Tall som växer på mager mark som träden i denna dunge kan vara mycket gamla trots att de inte är så särskilt stora. Åldern syns i den grova barken, de grova krokiga grenarna och att toppen är mer platt till formen.

Förekomsten av tallticka på Ridvägstallen berättar att trädet är minst 100-150 år gammalt.

Talltickan är en parasitsvamp som orsakar vitröta i tallens ved. Svampen växer nästan uteslutande på stammen av levande, gammal tall, ofta högt upp vid sår eller grenärr. Fruktkroppar visar sig först på tallar som är cirka 100–150 år eller äldre och vanligast uppträder svampen på träd som är över 150 år. Arten förekommer i många olika skogstyper där det finns inslag av gammal tall, eller ibland, mitt inne i en stadsmiljö. Talltickan betecknas som nära hotad enligt Artdatabanken.

Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Utsikt från K4 mot stadshusområdet 1911-1912. I bildens högra hörn syns den träddunge somm visar att Ridvägstallen var ett stort träd redan för hundra år sedan.

Sidan publicerades