Berggranen i Lars Widdings park

Svenskt namn: Berggran
Latinskt namn: Abies lasiocarpa
Ålder: Minst 100-150 år
Höjd: 23,4 meter

Denna gran tillhör ädelgransläktet och är alltså ingen vanlig gran. Ädelgranar karaktäriseras av sina mjuka, ofta lite plastliknande barr. Just denna gran heter på svenska berggran. Arten förekommer naturligt upp till trädgränsen i västra Nordamerikas berg. Arten är mycket vinterhärdig, men i södra Sverige skadas den ofta av sena vårfroster och barrlusangrepp. Den svenske dendrologen Tor Nitzelius skriver om arten att “den är och förblir ett barrträd speciellt för Norrland.”

Att behålla och plantera träd i staden är viktigt av en mängd olika anledningar. Träden bidrar med ekosystemtjänster som att öka biologisk mångfald, lagra kol, producera syre och samla upp luftföroreningar. För att få en uppfattning över hur mycket träden faktiskt gör för oss har Umeå kommun samlat in data från 200 provytor inom Umeå. Denna data har sedan förts in i i-Tree, en programvara som räknar ut ekosystemtjänster baserat på bland annat trädens art, stamdiameter, höjd och ljusexponering. Resultaten från i-Tree i SLU:s projekt visar att granar är de träd som bidrar med mest ekosystemtjänster i Umeå. Granen är både den mest förekommande trädarten och den med störst sammanlagda bladyta. Eftersom det är kallt under större delen av året i nord är barrträd fördelaktiga då de behåller sina barr på vintern.

Sidan publicerades