Sjukhuspoppeln

Svenskt namn: Lagerpoppel
Latinskt namn: Populus laurifolia
Diameter: 130 centimeter
Höjd: 18,1 meter

Lagerpoppel är en släkting till vår inhemska asp som härstammar från flodstränder på stäppen och skogsområden i mellersta Asien. Den känns igen på sin oregelbundna krona och de kantiga årsskotten. Lagerpoppeln vid gamla sjukhuset utgör en del i den park som omger lasarettet och är en av Umeås äldsta och grövsta.

Det första lasarettet i Umeå stod klart 1785 och utgjordes då av ett timmerhus i en våning. Platsen låg vid den tiden strax utanför stadens västra tull, längs landsvägen till sockenkyrkan på Backen. Drivande för inrättande av sjukhuset var Daniel Erik Naezen, en av Linnés lärjungar, som tillträdde som provinsialläkare för Västerbotten 1782. Efter 1788 var upptagningsområdet för sjukhuset hela övre Norrland.

Byggnaden gavs en övervåning, brädfodring och paviljong under 1860-talet och kan i detta utförande ses i dag. Mellan åren 1895 och 1898 tillkom en stenpaviljon närmare älven. Denna byggnad ritades av Axel Kumlien och var tänkt att utgöra en flygel i en tillkommande lasarettsbyggnad. Stadens nya lasarett uppfördes i stället 1907 på den plats där sjukhuset ligger i dag. Stenpaviljongen ligger omgivet med ett flertal större lövträd som troligen planterats i samband med uppförandet.

Sidan publicerades